Ten Hoven Tuinen voor professioneel gazon aanleg en gazon onderhoud.

Gazonaanleg en gazononderhoud

Gazonaanleg en tuinonderhoud

Een bloemenweide of een 'green'. Beide bestaan ze uit grassen. Beide op hun eigen wijze functioneel en waardevol in ieders beleving. Beide vragen ze om een andere benadering qua aanleg en tuin onderhoud. Onze jarenlange ervaring willen we graag aanwenden om u van dienst te zijn.

Gazon aanleg en tuin onderhoud Gazonaanleg

Vertrekpunt is altijd de bodem en ligging van het perceel, welke onlosmakelijk verbonden zijn met het resultaat. Tegen de stroom in roeien is heel vermoeiend en leidt zelden tot het gewenste resultaat. Liever nemen wij de natuur serieus en proberen binnen de kaders van de natuurwetten een gazon of grasveldje te realiseren. U kunt van ons dan ook een realistische benadering verwachten. Een gazon in de gewenste golfbaankwaliteit in een door het bos gedomineerde tuin zal een utopie blijven en leidt tot hoge kosten en grossiert in frustraties. Wel is het mogelijk om middels een specialistisch grasmengsel, bemesting en beregening en jaarlijks deskundig gazon onderhoud, tot een acceptabel gazon te komen.

Gazon aanleg en tuin onderhoud Gazonaanleg