Vaak blijk het echter mogelijk te zijn om zulke bomen te verplanten en zo een tweede leven te geven op een nieuwe standplaats.

Boomverplantingen & groeiplaatsverbetering

Boomverplantingen

boomverplanting grote volwassen bomen

Als een boom ondanks snoei niet gehandhaafd kan blijven wordt er vaak al snel naar de kettingzaag gegrepen en wordt de boom omgezet in haardhout. Vaak blijk het echter mogelijk te zijn om zulke bomen te verplanten en zo een tweede leven te geven op een nieuwe standplaats.

Het meest ideale beeld hierbij is dat we de boom kunnen voorbereiden op het verplanten door deze gedeeltelijk rond te steken en de aanmaak van nieuwe haarwortels in de kluit te stimuleren.

Door de inzet van onze compacte rupskluitenrooier is het mogelijk om bomen tot een omtrek van ca 60 cm. te verplanten in beperkte ruimtes. Ook grotere bomen kunnen we verplanten maar dan is er meer werkruimte nodig kluitdiameters van 180 tot 400 cm zijn technisch mogelijk . Bij het verplanten van bomen is snoei vrijwel altijd noodzakelijk immers kluit en kroon moeten in evenwicht zijn.

Na de boomverplanting volgt er de zeer belangrijke nazorg als water geven, controle, bemesting en begeleidingsnoei.

boomverplanting is ook een deel van boomverzorging

Groeiplaatsverbetering

Door onze jaren lange ervaring met het kweken, planten en verplanten van bomen hebben we veel kennis opgedaan met groeiplaats inrichting en verbetering. Bij een nieuwe of bestaande groeiplaats volgt er altijd een grondige inspectie en wordt er zo nodig een bodemkundig onderzoek uitgevoerd.

Het verbeteren van de groeiplaats kan uit diverse technieken bestaan, zo kunnen er voedingspijlers aangebracht worden die de boom meer ruimte en meer voedingstoffen geven. Ook het verruimen van de plantplaats en het uitwisselen van grond is een veel toegepaste methode. Daarnaast is het mogelijk om te werken met soortspecifieke grondmengsels en bemesting. Bekijk nu onze boomverzorging tarieven

groeiplaats verbetering boom doet het slecht

Om bomen in verharding voldoende ondergrondse ruimte te bieden wordt er bij voorkeur gebruik gemaakt van ruime plantplaatsen voorzien van bomenzand of bomengranulaat zodat een boom ook daadwerkelijk kan uitgroeien tot een volwaardige boom.